đánh giá ứng dụng

Tải xuống Google Dịch cho Android

Trong một thời gian dài, nhận thức được rằng các thiết bị có hệ điều hành Android được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới, chúng tôi cố gắng luôn xem xét các ứng dụng không thể ngừng cài đặt trong chúng là gì. Và hôm nay chúng tôi thấy rằng về mặt dịch thuật, có một ứng dụng mà bạn nên đưa đến nhóm của mình càng sớm càng tốt, dĩ nhiên là Google Dịch . Google dịch, một ứng dụng phải có Thật vậy, chúng tôi không thể ngừng xem xét rằng tại thời điểm này, Google Transl